środa, 25 maja 2016

Budowa plot plastykowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachet nie potrzebuje zezwolenia na to ani zgłaszania tego faktu do starostwa powiatowego nie licząc wyjątkowych przypadków.

Projekotwanie sztachety PVC na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na budowę oraz informowania tego faktu do urzędu poza wyjątkowymi przypadkami.

Balaski z PCV na plot i furtę sztachetowa nie przekraczające wysokości 2,2 m budowane miedzy dwoma ościennymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to tez ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń w pobliżu dróg prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania sztachety z Winylu na ogrodzenie i bramę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu winno zawierać gatunek ogrodzenia, procedurę wykonania jego instalacji i zaplanowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia wypada dołączyć deklaracje o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w celach budowlanych oraz jeśli jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Niekiedy do budowy balaski z PCV na ogrodzenie i furtę sztachetowa wymagane są dodatkowe uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na miejsce wjazdu.

Budowę ogrodzenia wolno zacząć po 30 dniach od zgłoszenia planowania jego budowy, o ile biuro nie wniesie wcześniej protestu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, gdy zamierzane ogrodzenia z plastyku na plot i bramę ze sztachetek jest nieadekwatne z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej drogi. W przypadku jak proponowane balustrady Winylowe na plot i furtkę ze sztachetekprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować otrzymania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie zainicjowania prac przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w wypadku chęci wybudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz